Thallomysacacia rats


    • acacia rat
      Thallomys paedulcus