Sylvilagus auduboniiAudubon's cottontail(Also: desert cottontail)


Sylvilagus audubonii