Coryphaena hippurusDorado(Also: Mahi mahi lapa; Mahi mahi oma; Mahihi)